Paardenwagentje.NL | MVV HORSETRUCKS


Weduwestraat 12 4884 MV Wernhout
06-13840220 Klik om te bellen

Over Paardenwagentje.NL | MVV HORSETRUCKS

TE HUUR: 2-paards vrachtwagen - B rijbewijs - ZUNDERT NB

PAARDENWAGENTJE·NL Verhuur | Verkoop van 2-paards vrachtwagens

Paardentransport huren of kopen?

Het huren of kopen van een paardenvrachtwagen bij Paardenwagentje·NL is gemakkelijk en zó geregeld. U kunt al met uw B-rijbewijs de paardenvrachtwagen huren en besturen. De 2-paards vrachtwagen huren is voor elke gelegenheid zeer gebruiksvriendelijk en handig. U kunt voor één dag of langere perioden onze paardenwagen huren. Ons paardenvervoer is standaard ingericht voor 2 paarden of 2 grote pony’s. De paarden staan ruimer, veiliger en rustiger ten opzichte van een paardentrailer. Ook het in en uitladen van uw viervoeter is veel gemakkelijker. Paardenwagentje·NL werkt altijd met kwalitatief goede paardenwagens voor de verhuur. Wilt u een paardenauto huren? U kunt bellen voor de mogelijkheden om een paardenvervoer te huren: Telefoon: 0031(0)6-13840220 U kunt ook direct een paardenwagen vastleggen door online te reserveren via onze website.

Mail: info@huurmijnpaardenwagen. nl

Site: www.huurmijnpaardenwagen. nl

“De verhuurservice is voor iedereen die heel flexibel wil blijven”

Meerdere paardenwagens in ons assortiment bij Paardenwagentje·NL:

Hoofd Locatie) Weduwestraat 12, 4884MV, Wernhout (gemeente Zundert) NL.

U kunt uw eigen auto veilig achterlaten bij ons op het terrein.

De paardenwagens zijn voorzien van:

 • 3 Zitplaatsen voorin
 • Zadelkamer met haken, zadelsteunen, hoofdstelhaken
 • Ruimte voor 2 paarden of 2 grote pony’s
 • Ventilatie en verlichting
 • Zijklep

Inclusief:

 • Motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting)
 • Verzekering (zie eigen risico hieronder)
 • 100 kilometer vrij per dag, extra kilometers worden bij retour paardenwagen berekenend en verrekend met de borgsom voor € 0,25 per km (incl. BTW)

Exclusief:

 • Brandstof (diesel)
 • Borg € 400,00 (per bank)
 • Boetes en andere overtredingen (zullen achteraf worden berekend)

Reserveren:

 • Ophaal en retour tijden worden in overleg afgesproken, ophalen op de avond voor de huurdag is mogelijk en retourneren aan het einde van de huurdag wordt naar alle redelijkheid bekeken en meestal geen extra dag voor in rekening gebracht
 • Ophaaladres: Weduwestraat 12, 4884MV, Wernhout (gemeente Zundert) NL
 • Borg van € 400,00 en huur per bank vooraf betalen
 • Rijbewijs meenemen, maar gelieve vooraf per mail door te sturen

Retourneren:

 • Paardenwagen aftanken, let op DIESEL (vlakbij is tankstation)
 • De vrachtwagen moet waterschoon terug (inclusief het interieur reinigen); het paardengedeelte met water uitspuiten. Bij niet schoon retour brengen wij € 100,00 in rekening.
 • Na controle van de paardenwagen zal de borg minus eventuele meer-kilometers worden geretourneerd per bank binnen 2 weken, mits de auto schoon, schadevrij en vol getankt is.

Verzekering en eigen risico:

De paardenwagen is casco verzekerd maar met een eigen risico dat bij schade zal worden doorberekend aan de huurder:

 • Bij schade aan onze paardenwagen zal er maximaal € 1000,00 eigen risico in rekening gebracht worden, ook het raken van takken is schade.
 • Bij schade aan derden zal er maximaal € 1000,00 eigen risico in rekening gebracht worden (Let op; dit houdt in dat wanneer er zowel schade is aan onze paardenwagen, als aan derden beide eigen risico’s in rekening gebracht zullen zal worden.)
 • Schade aan levende have welke in de paardenwagen vervoerd wordt zijn niet verzekerd binnen deze polis. Paardenwagentje·NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke schade.
 • Schade of diefstal van uw inboedel welke in de paardenwagen vervoerd worden zijn niet verzekerd binnen deze polis. Paardenwagentje·NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke schades.

RENTMYHORSETRUCK.COM

Renting transport for your horses? Renting a horsetruck with Rentmyhorsetruck.com is easy and quick. You can rent a horsetruck with only a B-driving license. The 2 horse carriage is very user friendly for every occasion. You can rent for longer periods or for just one day. Our horsetransportation is standard and equipped for 2 horses. The horses are more spacious, safer and calmer in comparison to a horse trailer. Rentmyhorsetruck.nl always rents out high-quality horsetrucks. Do you want to rent a horsetruck? Please call for all possibilities for renting a horsetruck: 0031(0)6-13840220

The horsetruck is equipped with:

·There are 3 seats in the front

·Tack room with saddle racks, hooks, bridlehooks and a mirror

·Space for 2 horses or 2 pony’s with

·Ventilation and lighting

·Side door

Inclusive:

·Motor vehicle tax

·Insurance (see own risk below)

·first 100 kilometre per day are free, extra kilometres will be charged on return of the car at EUR 0,25 per kilometre(incl. VAT)

Exclusive:

·Fuel (diesel)

·Deposit EUR 400,00 (to be paid in advance by bank)

·Fines (will be calculated retrospectively)

Make your reservation:

·Pick-up and return times are agreed in consultation, pick-up at the end of day or return at the beginning of the day will be looked at in all reasonableness en most of the times no extra day will be charged.

·Pick up is possible on 1 location: Weduwestraat 12, 4884MV, Wernhout (gemeente Zundert) NL

·Deposit EUR 400,00 and rent have to be paid in advance by bank

·Bring your driver’s license

Return:

·Fill up the tank, attention: DIESEL

·The truck has to be cleaned before return (including the interior); the horse space has to be cleaned out with water. If the truck is not clean on return EUR 100,00 will be charged.

·After checking the carthe deposit will be returned, minus extra kilometres, provided that the car is clean, without damage en filled up.

Insurance and own-risk:

The car is insured but with an own-risk that will be passed on to the renter when there are damages.:

·When the car is damaged a maximum of EUR 1000,00 own-risk will be charged.

·When there are damages to a third party EUR 1000,00 own-risk will be charged (Attention: When there are damages to the truck and to a third party both own-risks will be charged.)

·Damages to livestock which are transported in the car are not insured within this policy. Rentmyhorsetruck.nl can not be held liable for such damages.

·Damages to or theft of your goods which are transported in the car are not insured within this policy. Rentmyhorsetruck.nl can not be held liable for such damages or lose.

Foto's

Voorzieningen

Paardenwagen verhuur

Onze locatie

Paardenwagentje.NL | MVV HORSETRUCKS


Weduwestraat 12 4884 MV Wernhout
06-13840220 Klik om te bellen